111 222 333 444 555 666

Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.adamtex.com.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym.

1.Właścicielem sklepu internetowego pod domeną http://sklep.adamtex.com.pl/ i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Adam Jaworski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Adamtex" Adam Jaworski z siedzibą przy ul. Suchodolska 89, 38-400 Krosno, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 684-148-95-28, REGON 370273062, tel. kom. 604956196, e-mail: adamtex1@wp.pl oraz adam.jaworski@adamtex.com.pl

2.  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, z zastosowaniem opracowanej Polityki bezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Adamtex Adam Jaworski .

Cel zbierania danych osobowych

1.Dane osobowe zbierane są / podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO / przez Sklep internetowy za pomocą:

 • Formularza rejestracji konta w Sklepie Internetowym -  w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem
 •  Formularza składania zamówienia w Sklepie Internetowym - w celu wykonania umowy sprzedaży.  
 • poczty elektronicznej - w celu składania zamówień i zapytań ofertowych

Zakres zbierania danych osobowych

1.W celu realizacji w/w celów zbierane są  następujące dane osobowe :

 •  nazwisko i imię
 • adres dostawy
 • adres e-mail,
 •  numer telefonu kontaktowego,
 •  w przypadku firmy dodatkowo NIP.

2.Przekazanie danych osobowych do Sklepu internetowego jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży Internetowej Sklepu, jednak niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3.Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika w Sklepie Internetowym www.sklep.adamtex.com.pl  jest akceptacja warunków Regulaminu i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.    Klient może w trakcie Rejestracji dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedający wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na adres poczty elektronicznej  Kupującego, podany w formularzu rejestracyjnym

5.    Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich kontroli i samodzielnego poprawiania po zalogowaniu do konta użytkownika przez podanie swojego loginu i hasła ustalonych w trakcie zakładania Konta Klienta

6.    Klient ma prawo do:

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO
 • ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO
 • sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO
 • przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO
 • jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia za pośrednictwem e-maila na adres adamtex1@wp.pl lub adam.jaworski.@adamtex.com.pl lub na adres korespondencyjny  Adamtex, ul. Suchodolska 89, 38-400 Krosno.
   
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO


7. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów dane Klienta mogą być przekazane:

 • Poczcie Polskiej,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie i przewozowe,
 • zewnętrznemu podmiotowi świadczącemu usługi księgowe,

8. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

9.  Dane osobowe  Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.

10. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez firmę Adamtex Adam Jaworski do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń /  dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata /jakie może podnosić firma Adamtex i jakie mogą być podnoszone wobec niej .

Pliki Cookies
 

1.Strona internetowa   www.sklep.adamtex.com.pl    wykorzystuje pliki cookies „ ciasteczka”.

 2.Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym.
 

3.  W ramach Sklepu Internetowego stosowane są pliki Cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu) lub zamknięcia przeglądarki internetowej.

 4.  Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania  każdej przeglądarki internetowej .
 

Zabezpieczenia

1.  Sklep Internetowy stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep Internetowy zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 

2.  Dane osobowe w Sklepie Internetowym są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 

3.  Strony internetowe Sklepu Internetowego zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.
 

4.  W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Sklepu Internetowego. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 

5.  Sklep Internetowy nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych Adamem Jaworskim pod adresem e-mail: adamtex1@wp.pl oraz adam.jaworski@adamtex.com.pl

lub pod numerem telefonu 604956196
 

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.