111 222 333 444 555 666

Aktualności

W dniach 25-27 05 2017 firma ADAMTEX brała udział w targach Forum Agenti Roma.

Udział w targach został współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach  projektu RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci.